Gå til hovedindhold

Infostandere

Infostanderne kan benyttes af Aarhus Kommune og af skoler, sport- og kulturarrangører i Aarhus Kommune.

 • Læs op

Indhold

  De otte LED-skærme sender klare og tydelige budskaber til over 200.000 trafikanter i døgnet. Skærmene er ca. 2 meter brede og 3 meter høje. De viser i loop 3 til 5 spots i 60 sekunders intervaller fra kl.06:00-24:00 alle ugens dage

  Infostanderene er placeret ved de mest trafikerede indfaldsveje til Aarhus:

  • Grenåvej
  • Randersvej
  • Viborgvej
  • Edwin Rahrs Vej
  • Silkeborgvej
  • Skanderborgvej
  • Christian X’s Vej
  • Oddervej

  Infostander

  Infostanderne kan benyttes af

  • Alle der arrangerer kulturelle og sportslige events i Aarhus kommune hvor alle byens borgere kan deltage
  • Uddannelsesinstitutioner i Aarhus
  • Aarhus Kommune

  Fordele ved at bruge infostanderne

  • Ca. 1,5 million trafikanter kører forbi de otte standere hver uge
  • Over 40.000 eksponeringer af netop din annonce hver dag
  • Omkostning pr. visning er under 0,5 øre
  • Over 25% af trafikanterne husker annoncen efterfølgende (Epinionsundersøgelse)

  Priser
  1 uge:  kr. 8000,- excl. moms.
  2-3 sammenhængende uger:  kr. 7000,- pr. uge excl. moms.
  4+ sammenhængende uger:  kr. 6000,- pr. uge excl. moms.
  10+ uger årligt: Fordelspris på kr. 6.000,- pr. uge excl. moms.
  Fordelspris beregnes på baggrund af forrige års antal annoncer.

  Evt. grafisk opsætning: kr. 1000,- excl. moms.

  Som godkendt annoncør på Infostanderne kan man samtidig benytte Havneskærmen for kr. 2000,- pr. uge excl. moms.

  Priserne på infostanderannoncer dækker omkostninger til etablering og drift, samt løbende administrationsomkostninger, herunder markedsføring, salg, grafisk arbejde og systemadministration. Eventuelt overskud understøtter kulturelle formål i Aarhus.

  Retningslinjer for annoncering

  • Events skal understøtte byens brand
  • Der kan kun annonceres for events, der afholdes i Aarhus kommune og som Aarhus Kommune har hjemmel til at støtte
  • Uddannelsesinstitutioner i Aarhus Kommune kan annoncere på standerne
  • De af politiet opsatte retningslinjer skal overholdes
  • Spots må ikke indeholde stødende billeder eller tekst
  • Aarhus Kommune fremmer sunde kropsidealer. Hvis du benytter modeller i din annonce der er digitalt retoucheret, skal dette fremgå tydeligt i samme annonce
  • Der må ikke være reklamer eller kommercielle budskaber på spots, men:
   • Der må reklameres for et arrangement i byen, hvor der skal betales entré
   • Der må henvises til billetsalg vedrørende et arrangement via en hjemmeside eller henvisning til et billetsalgssted
   • Der må bruges virksomhedsnavne, hvis det indgår i eventtitel, som f.eks. GF World Cup
   • Logoer fra sponsorer må figurere på spots med sekundær placering

  Aarhus Kommune forbeholder sig rettigheden til at vise en 6. annonce på infostanderne. Det 6. spor bruges til kommunale kampagner med oplysninger til borgerne. Der vises max 6 annoncer på standerne.

  Annoncen
  I har mulighed for selv at indsende annonce eller få annoncen lavet af Grafisk Service i Aarhus Kommune.

  Opsætning af annonce i Grafisk Service
  Såfremt vi skal sætte grafikken op, skal følgende materiale leveres pr. mail senest 4 uger før spottet skal vises:

  • Billede leveres i den bedst mulige opløsning (gerne jpg-fil). Beskriv hvilken del af billedet der skal bruges.
  • Teksten bør være kort og budskaber præcise. Specificer hvor teksten skal stå, om den skal stå med store eller små bogstaver, og hvordan den skal sættes op.
  • Eventuelt logo sendes som pdf-, eps- eller ai-fil.

  Indlevering af materiale til annonce
  Hvis I selv laver annoncen sendes den til infostander@aarhus.dk senest en uge før den skal vises.

  Krav til de færdige billedfiler
  JPEG i RGB. 416x544 pixels i 72 dpi

  Gode råd, hvis I selv producerer annoncen

  • Skriv korte og enkle budskaber. Det er begrænset hvor meget tekst, de forbipasserende kan nå at læse
  • Lys tekst fungerer godt på en mørk baggrund. Ønsker du lys baggrund, så undgå at lave den helt hvid. Erfaringen viser, at en helt hvid baggrund kommer til at lyse så kraftigt, at teksten bliver vanskelig at læse
  • Brug stor skriftstørrelse
  • Det væsentlige er: Hvad, hvor og hvornår
  • Når du har produceret din annonce er det en god idé at se den i halv størrelse på computerskærmen. Hvis spottet fungerer i denne størrelse, fungerer det med stor sandsynlighed også ude på de store infostandere

  §
  Reklameringen på digitale infostandere (og på Havneskærmen) sker i overensstemmelse med lovgivningen, herunder markedsføringsloven, hvilket fremgår af § 2 i lov nr. 490 af 7. juni 2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre.
  Infostander Aarhus er et initiativ iværksat af Aarhus Kommune med henblik på at sikre eksponeringsmuligheder for byens eventoperatører, og derved styrke Aarhus som en førende eventby.

  Priserne er fastsat med henblik på at dække omkostninger til etablering og drift af infostanderne, samt løbende administrationsomkostninger, herunder markedsføring, salg, grafisk arbejde og systemadministration.

  Et eventuelt overskud skal anvendes til at understøtte kulturelle formål i byen.

  Aarhus Kommune forbeholder sig rettigheden til at bruge muligheden for at vise en 6. annonce, såfremt der er brug for det. Det 6. spor vil udelukkende blive brugt til kommunale kampagner med grundlæggende oplysninger til borgerne. Der vil maks. blive vist 6 annoncer på standerne og min. 3 annoncer.

  Sidst opdateret: 16. november 2023